Vollemaanlezing

Vollemaan lezingen op de Huysmanhoeve

Vollemaan lezingen op de Huysmanhoeve zijn lezingen of infovergaderingen die zowel over het snoeien en onderhouden van hoogstam fruitbomen als over het houden van kippen kan gaan.
Op zondag 09 februari organiseert Plattelandscentrum Meetjesland en imkersvereniging Sint Ambrosius Lembeke een vollemaan lezing over het smelten van was en het gieten van waswafels.
Deze activiteit gaat door in het open wagenhuis op de Huysmanhoeve.
Om 10 uur zal Wim Reybroek uitleg komen geven over de gesloten waskring in de cafetaria. Nadien kunnen de deelnemers van de vollemaan lezing het volledige proces van het smelten van de was tot het gieten van waswafels bijwonen.
Iedereen welkom.