De imkerkalender

Er valt te beargumenteren dat het bijenseizoen in augustus begint omdat dan de (eerste) winterbijen geboren worden. Onderstaand begint de Imkerkalender echter gewoon in januari

De in de imkerkalender opgenomen werkzaamheden zijn algemeen, en gaan niet uit van een bepaalde bedrijfsmethode (zoals bijvoorbeeld ‘Celler rotatie’ of de ‘Renson broedbeperking’).

Dit is dus gewoon een maandkalender terwijl de actuele klimatologische omstandigheden belangrijker zijn dan een datum. We hebben echter geen alternatief. Er is al voorgesteld om de bloei of groei van bepaalde de planten als leidraad te nemen (bijvoorbeeld: als de paardenbloem bloeit, dan de voorjaarsinspectie), maar in de praktijk is die groei en bloei ook nogal afhankelijk van allerlei toevallige lokale omstandigheden (beschutting, zon of schaduw, etc). Bovendien, als de paardenbloem bloeit, maar het op die dag nou net even weer heel koud is, dan doe je die inspectie dus beter niet. Vandaar dus gewoon een maandkalender waarin zo nodig ook de gewenste klimatologische omstandigheden worden geschetst.

Januari De maand van wellicht de eerste reinigingsvlucht, maar meestal gebeurt dat pas ergens begin februari
Februari Meestal zijn er wel een paar dagen waarop de bijen weer eens goed naar buiten kunnen
Maart Ergens na half maart wordt het tijd voor de voorjaarsinspectie
April Begin april is het volk op zijn kleinst, daarna worden er weer meer nieuwe bijen geboren dan dat er winterbijen dood gaan
Mei De bijen willen zwermen en dat willen wij meestal voorkomen; de eerste oogst
Juni Hopelijk hebben we het zwermen onder controle, en zijn de jonge koninginnen aan de leg
Juli De langste dag en de drukste tijd ligt al weer achter ons
Augustus Inwinteren, de winterbijen worden geboren
September Controleren of de volken winterklaar zijn, het inwinteren afronden
Oktober Het einde van het bijenseizoen botvieren
November Meestal een rustige maand
December Vlak voor kerst de kortste dag, we gaan de goede kant weer op.

Bron: Imkerpedia.nl