De oprichting van de Sint Ambrosius Imkersgilde te Lembeke is vermoedelijk gebeurt rond de jaren 1900. Echter is er weinig administratie bekend voor 1929. Het eerste gekende bestuur dateert uit 1929, de vereniging telde toen 27 leden, en het lidgeld bedroeg 11 BEF.

In 1967 werd de vereniging een beroepsvereniging en smolt samen met een organisatie uit Sint Laureins, wat het ledenaantal op 65 bracht. Door interne disharmonie kwam het in 1970 tot een breuk in de vereniging waarbij het overgrote deel van de leden koos voor aansluiting bij De Vlaamse Imkersbond die later van naam veranderde in Vlaams Nederlandse Imkersfederatie - V.N.I.F.

Het lokaal ledenblad “Zeemzoet” werd in 1972 boven de doopvont gehouden, welke tot op heden 2017 nog steeds verschijnt. Er werd een einde gemaakt aan het statuut van de beroepsvereniging in 1973, daar dit geen voordelen meer bood voor de vereniging en de leden.

In 1986 werd uiteindelijk de definitieve stap gezet tot het oprichten van een bevruchtingstand, die werd opgericht in Kaprijke en in 2002 verhuisde naar Oosteeklo. De stand is tot op heden nog altijd actief.

Via ons kweekproject kunnen imkers jonge bijenkoninginnen laten bevruchten door darren uit streng geselecteerde bijenvolken, waarvan de eigenschappen gekend zijn. Dit resulteert in zachtaardige, productieve bijen.

De imkersgilde had in de loop der jaren verschillende vergaderlokalen, maar sedert 1989 houden wij onze ledenvergaderingen in het Bardelaere Museum te Lembeke. Sedert 1929 kende de vereniging 7 voorzitters. Waarvan de huidige Joris Verpaele is, die ook secretaris is van de overkoepelende imkersfederatie V.N.I.F.