Varroase 2018

Controle van de varroase op de Belgische bijenstanden : Stand van zaken begin 2018