FAVV Varroabestrijdingsadvies

De basis van een succesvolle bestrijding van de varroamijt is een gelijke aanpak in heel België. Om te vermijden dat (nog) niet-behandelde kolonies naburige kolonies besmetten, is het heel belangrijk dat alle imkers hun bijenkolonies op hetzelfde moment behandelen. Kolonies die verzwakt zijn door varroase en die uitgesproken klinische symptomen vertonen, zullen te verzwakt zijn om de winter door te komen.

Het vervliegen van zwaar besmette zwermen aan het eind van het seizoen vormt een groot risico op besmetting van de naburige kolonies. Bij dergelijke kolonies is het aangeraden om de koningin te vervangen en de kolonie nogmaals te behandelen om het aantal varroamijten zo laag mogelijk te krijgen.

Een tijdige start van de behandeling, toegepast op de juiste momenten, is essentieel voor een efficiënte bestrijding. Dit betekent dat niet kan gewacht worden tot na de laatste honingoogst om te starten met de varroabestrijding. Tijdens de drachtperiode kunnen echter geen medicamenteuze behandelingen toegepast worden, dit om chemische residuen in de honing te vermijden.

U kunt het volledige advies hier bekijken…